ליווי חברות

תהליך פרטני וקבוצתי ללימוד ולתירגול של מודל מקצבים
על מנת לשפר פרדוקטיביות, להעלות מוטיבציה ולנהל מערכות יחסים אפקטיביות בתוך הצוות ומחוצה לו.

x
x